Home

Welkom bij praktijk ‘Fabula’.

Fabula is een algemene Latijnse term voor verhaal. Het is dan ook de bedoeling dat mensen in een vertrouwelijke omgeving  hun verhaal kunnen doen zonder te worden beoordeeld of veroordeeld.

De psychoanalytische psychotherapie is een spreektherapie. Je vertelt je verhaal en samen met de therapeut ontdek je hoe telkens terugkerende patronen zich ontwikkelen. Samen gaan we op zoek naar het onderliggend patroon dat zich al in je vroegkinderlijke levensgeschiedenis heeft ontwikkeld. Het is immers dit patroon dat aan de grondslag ligt van je huidige gedachten, gevoelens, gedragingen.

Daarnaast probeer je te spreken over die gedachten en gevoelens waar je liever zou over zwijgen omdat ze te pijnlijk zijn, te beschamend of beladen met schuld. Vanzelfsprekend kan dit pas als er tussen jou en mij als therapeut voldoende vertrouwen ontwikkeld is. Dat een therapie slechts na een langere periode zijn vruchten afwerpt is dan ook niet zo verwonderlijk. Maar eenmaal we zover zijn zal je ondervinden dat je inzicht krijgt in je eigen functioneren en niet alleen jezelf maar ook de mensen rondom jou beter begrijpt. Klachten nemen af, je wordt je bewust van de keuzes die je maakt en uiteindelijk leidt dit tot een meer bevredigend leven.

Wie ben ik

Na mijn opleiding gezinswetenschappen heb ik mij toegelegd op de psychoanalytische psychotherapie en dit nu al een vijftiental jaren.  Ik heb het postgraduaat Psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen gevolgd aan HoGent  en school mij voortdurend bij via lezingen, seminaries, studiedagen en cartels.   

Ik heb in verschillende settingen gewerkt o.a. CAW/psychiatrische kliniek/instelling voor mensen met een mentale en/of fysische beperking. 

Na veel opleidingen en na veel werkervaringen heb ik de stap gezet naar een eigen praktijk te Menen. 

Sedert januari 2024 heb ik mij aangesloten bij een groepspraktijk, Studio Symbio te Ieper waar ik mijn steentje wil bijdragen aan het psychotherapeutisch luikje.

Opleidingen:

-Bachelor gezinswetenschappen

-Tweejarige opleiding psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen

-Vierjarige opleiding integratieve psychotherapie

-Opleiding ervaringsgerichte kindertherapie

-Opleiding werken met ouders en kinderen

-Opleiding hands-on technieken voor lichaamsgerichte psychotherapie

-Basisopleiding hypnose

-Voortdurende bijscholingen, intervisie, supervisie

-Deelnemer Ppak

Voor wie

Volwassenen

Zie je het niet meer zitten, vind je dat het zo niet meer verder kan, heb je nood aan een gesprek, heb je last van depressieve gevoelens, stress, spanningen, burn-out, relatieproblemen, innerlijke conflicten, schuldgevoelens, agressie…dan is een therapie misschien wel iets voor jou.

Specialisaties: 50 plussers met zingevingsvragen zoals ‘wie ben ik eigenlijk,  waar wil ik naartoe, hoe komt het dat ik in deze of gene situatie verzeild geraakt ben’.  

Mensen met depressies, angsten, psychosomatische klachten (= lichamelijke klachten die niet door de arts(en) te verklaren zijn.

Mensen met een mentale en of fysische beperking . Ik kom aan huis of naar de instelling indien geen mogelijkheid tot verplaatsing.

Werkwijze

Telefonisch  0473 22 17 98 of via mail naar christinecatry@praktijkfabula.be maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik geef je een korte uitleg over mijn werkwijze en we verkennen jouw problemen en verwachtingen. Kunnen wij mekaar daarin vinden dan gaan we over tot de volgende stappen.

Naast werkwijzen  of methoden is de ‘klik’ met mij als  therapeut van het grootste belang. Zich veilig genoeg voelen om in alle vertrouwen te kunnen spreken over je problemen geeft de grootste kans op welslagen van de therapie.

Hoelang de therapie duurt hangt af van de problematiek en   het doel dat je wenst te bereiken.  Dit is dus moeilijk op voorhand te bepalen.  Het vraagt wel enige inzet en geduld om te ontdekken wat therapie precies inhoudt maar  na enkele  sessies zal je de meerwaarde ervan ontdekken. Is het niet wat je verwacht had  dan ben je vanzelfsprekend  vrij om de  therapie stop te zetten.

Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Zonder toestemming van jou deel ik niets mee aan derden.

Een sessie kost 45 euro en duurt ongeveer 45 minuten.

Een sessie aan huis kost 50 euro.

Online gesprekken zijn ook mogelijk.

Indien de afspraak niet kan doorgaan gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.

Leden van de Bond Moyson, de C.M.  of het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds kunnen van een beperkte terugbetaling genieten.

Blog :

15/03/2024

In mijn begeleidingen is vertrouwen heel belangrijk en dat is het nu net waarin mensen vaak gekwetst zijn. Vertrouwen in het leven, vertrouwen in de ander, vertrouwen in jezelf. Het creëren van deze voorwaarde is de basis voor verdere ontwikkeling en groei voor jou als cliënt. Aan dit ontwikkelingsproces werken we samen. Medeverantwoordelijk zijn in jouw proces, ruimte scheppen, zoeken naar aanknopingspunten, op het juiste moment woorden geven aan wat aanwezig is maar niet gezegd wordt. Erkennen, bevestigen, behoedzaam confronteren.

Zonder jou aan je lot over te laten, probeer ik niet tegemoet te komen aan jouw verlangen om liefst onmiddellijk een oplossing te zoeken voor je problemen maar na een aantal sessies groeit het vertrouwen en het besef dat de oplossing van je problemen diep in jou verscholen ligt. Die vaststelling is soms pijnlijk maar ontzettend waardevol en het leidt tot een meer bevredigend leven.

Loopbaanbegeleiding

Voor sommige werk gerelateerde problematieken kan een loopbaanbegeleiding volstaan. Om daaraan tegemoet te komen heb ik de opleiding ‘loopbaancoach’ gevolgd.

In deze rubriek kunt u terugvinden welke problemen aan bod kunnen komen in een loopbaanbegeleiding, aan welke voorwaarden je moet voldoen, de kostprijs en hoe je loopbaancheques kunt bestellen.

 • U voelt zich gestresseerd, futloos of overspannen door uw werk.
 • U zit met twijfels en vragen over uw werk.
 • U wilt meer plezier en voldoening in werk.
 • U wilt een beter evenwicht tussen uw beroeps- en privéleven.
 • U wilt weten welk werk écht bij u past.
 • U wilt de balans opmaken van uw loopbaan.
 • U wilt uitzoeken welke loopbaankeuze u nu het best kunt maken.
 • U wilt bekijken hoe u uw talenten volop kunt laten renderen.
 • U hebt het gevoel dat er meer in u zit dan wat u op uw werk kunt laten zien.
 • U bent op een kruispunt in uw loopbaan aangekomen en weet niet welke richting u het best kunt kiezen.

De loopbaanbegeleiding houdt in dat u ondersteund wordt bij het nemen van loopbaanbeslissingen. U ontdekt welke competenties nodig zijn om uw loopbaan zelf actief te sturen en u leert hoe u ze kunt versterken of ontwikkelen. Zo versterkt u uw positie op de arbeidsmarkt.

Via loopbaancheques betaalt u zelf maar een klein deel van uw loopbaanbegeleiding. De rest betaalt de overheid.

Tijdens de loopbaanbegeleiding worden uw gegevens strikt vertrouwelijk behandeld.

Hoeveel uren?

U hebt om de 6 jaar recht op 7 uur loopbaanbegeleiding. U kunt die 2 pakketten van 4 en 3 uur direct na elkaar opnemen of met een tussenpauze.

Bestellen

Sinds 1 januari 2020 moet u om loopbaancheques te bestellen minimaal 7 jaar werkervaring hebben als werknemer of zelfstandige.

U vraagt uw cheque voor loopbaanbegeleiding online of telefonisch aan bij de VDAB. U kunt maar 1 loopbaancheque (voor 4 uur begeleiding) per keer bestellen. Als u uw 4 uur begeleiding hebt afgerond, kunt u een tweede loopbaancheque voor 3 uur bestellen.
Per loopbaancheque betaalt u 40 euro.

Het traject

Voor uw loopbaanbegeleidingstraject neemt u contact op met christine@loopbaangeluk.be Het eerste vrijblijvende gesprek dat u bij mij hebt, is gratis en telt niet mee als loopbaanbegeleiding.

In het loopbaanbegeleidingstraject zoeken wij tijdens verschillende gesprekken uit wat uw sterktes, zwaktes, interesses en professionele ambities zijn. Daarna leert u uw loopbaandoelen te bepalen: wat motiveert u, welke banen passen bij u? U stelt een persoonlijk ontwikkelingsplan op, waarin u aangeeft welke stappen u moet ondernemen om uw doelen te bereiken. Tot slot help ik jou om uw ontwikkelingsplan waar te maken en bij te sturen waar nodig.

Hebt u daarna nog vragen, dan kunt u tot 12 maanden na het beëindigen van uw loopbaanbegeleiding bij mij terecht voor een gratis nazorggesprek.

In samenwerking met VDAB

Onder mandaat van NextStep coaching en Loopbaangeluk


Contact

Praktijk Fabula                                                               

Christine Catry                                                               

Wervikstraat 197 E                                                      

8930 Menen

Voor een afspraak bel    0473 22 17 98   of vul het contactformulier in.

  Samenwerkingen

  Kindertherapie

  Appolonia Mus

  -aandachtsonderzoek

  -intelligentietest

  -autismeonderzoek

  Wevelgem

  http://www.appoloniamus.be

  0497 79 74 77

  Ailien Stove

  -Onderzoek hoogbegaafdheid en/of autisme bij kinderen en jongeren

  Izegem

  https:// devoelhoorn.be

  0494/17.98.59