Home

 

Welkom bij praktijk ‘Fabula’.

Fabula is een algemene Latijnse term voor verhaal. Het is dan ook de bedoeling dat mensen in een vertrouwelijke omgeving  hun verhaal kunnen doen zonder te worden beoordeeld of veroordeeld.

Voor veel mensen is de stap zetten naar hulpverlening niet vanzelfsprekend.  Om die stap haalbaar te maken houd ik de praktijk discreet, kleinschalig,  laagdrempelig en betaalbaar.

Mensen die niet tot hier kunnen komen omwille van ziekte of beperking bezoek ik aan huis.

Wens je  een  gesprek online, scroll naar beneden tot bij werkwijze. Voor veel mensen is het contact online  niet gemakkelijk en verkiezen ze een telefonisch gesprek. Ook dit behoort tot de mogelijkheden.

Geen zin of geen geduld om uit te zoeken hoe het allemaal werkt stuur  een mailtje met je vraag naar christinecatry@praktijkfabula.be, bel 0473 22 17 98 en spreek je naam en telefoonnummer in dan bel ik je terug of stuur een sms’je.

 

De psychoanalytische therapie is een spreektherapie. Je vertelt je verhaal en samen met de therapeut ontdek je hoe telkens terugkerende patronen zich ontwikkelen. We gaan op zoek naar het onderliggend patroon dat zich al in de vroegkinderlijke levensgeschiedenis heeft ontwikkeld. Het is immers dit patroon dat aan de grondslag ligt van onze huidige gedachten, gevoelens, gedragingen.

Daarnaast proberen we te spreken over die gedachten en gevoelens waar we liever zouden over zwijgen. We zwijgen daar liever over omdat vele gedachten en gevoelens angst naar boven brengen, ze zijn te pijnlijk, te beschamend of beladen met schuld. Dat een therapie slechts na een langere periode zijn vruchten afwerpt is dan ook niet zo verwonderlijk. Er moet tussen de therapeut en de patiënt voldoende vertrouwen aanwezig zijn om die moeilijke gevoelens en gedachten te durven uiten. Eénmaal we zover zijn zal de patiënt ondervinden dat hij zichzelf beter gaat begrijpen, dat zijn klachten afnemen, dat hij bewustere keuzes zal maken.

Voor wie

Volwassenen

Zie je het niet meer zitten, vind je dat het zo niet meer verder kan, heb je nood aan een gesprek, heb je last van depressieve gevoelens, stress, spanningen, burn-out, relatieproblemen, innerlijke conflicten, schuldgevoelens, agressie…dan is een therapie misschien wel iets voor jou.

Kinderen

Maak je je zorgen om je kind? Denk je dat het normale ontwikkelingsproces verstoord is?Reageert het niet zoals leeftijdsgenootjes? Lijkt je kind soms verdrietig? Of is het vlug boos? Heb je het gevoel dat je geen vat meer hebt op je kind? Is je kind onrustig of slaapt het slecht? Kan het moeilijk omgaan met verandering?

Wat ik hier opnoem, kan naast veel andere gedragingen een reden zijn om een therapeut te raadplegen.

Een therapeut raadplegen mag niet gezien worden als een falen van de ouder maar wel als een teken van oprechte bezorgdheid. Het is ook niet zo dat ik als therapeut in de rol van ouder stap. Het is eerder een zoeken samen met de ouder(s) wat aan de basis ligt van het gedrag.

De werkwijze is speltherapie. Kinderen communiceren via het spel. Het is aan mij als therapeut om het spel te observeren, te analyseren, mijn bevindingen af te toetsen aan die van de ouder(s) en van daaruit tot een verklaring te komen van het gedrag.

Is het nodig dat het kind getest wordt dan verwijs ik graag door naar een collega.

Al spelend communiceren

Oudergesprekken zijn een onderdeel van de therapie.

Werkwijze

Telefonisch  0473 22 17 98 of via mail naar christinecatry@praktijkfabula.be maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik geef je een korte uitleg over mijn werkwijze en we verkennen jouw problemen en verwachtingen. Kunnen wij mekaar daarin vinden dan gaan we over tot de volgende stappen.

Naast werkwijzen  of methoden is de ‘klik’ met mij als  therapeut van het grootste belang. Zich veilig genoeg voelen om in alle vertrouwen te kunnen spreken over je problemen geeft de grootste kans op welslagen van de therapie.

Hoelang de therapie duurt hangt af van de problematiek en   het doel dat je wenst te bereiken.  Dit is dus moeilijk op voorhand te bepalen.  Het vraagt wel enige inzet en geduld om te ontdekken wat therapie precies inhoudt maar  na enkele  sessies zal je de meerwaarde ervan ontdekken. Is het niet wat je verwacht had  dan ben je vanzelfsprekend  vrij om de  therapie stop te zetten.

Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Zonder toestemming van jou deel ik niets mee aan derden.

Een sessie kost 45 euro en duurt ongeveer 45 minuten.

Online gesprekken zijn ook mogelijk.

Indien de afspraak niet kan doorgaan gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.

Leden van de Bond Moyson, de C.M.  of het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds kunnen van een beperkte terugbetaling genieten.

Wie ben ik

Na mijn opleiding gezinswetenschappen heb ik mij toegelegd op de psychoanalytische psychotherapie en dit nu al een vijftiental jaren.  Ik heb het postgraduaat Psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen gevolgd aan HoGent  en school mij voortdurend bij via lezingen, seminaries, studiedagen en cartels.   Daarnaast  volgde ik nog een vierjarige  opleiding Integratieve Psychotherapie. Andere stromingen zoals contextuele therapie, cognitieve therapie en cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie komen daar aan bod.

Opleidingen:

-Bachelor gezinswetenschappen

-Tweejarige opleiding psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen

-Vierjarige opleiding integratieve psychotherapie

-Opleiding ervaringsgerichte kindertherapie

-Opleiding werken met ouders en kinderen

-Opleiding hands-on technieken voor lichaamsgerichte psychotherapie

-Voortdurende bijscholingen, intervisie, supervisie

Contact

Praktijk Fabula                                                               

Christine Catry                                                               

Wervikstraat 197 E                                                      

8930 Menen

Voor een afspraak bel    0473 22 17 98   of vul het contactformulier in.

  Samenwerkingen

  Kindertherapie

  Appolonia Mus

  -aandachtsonderzoek

  -intelligentietest

  -autismeonderzoek

  Wevelgem

  http://www.appoloniamus.be

  0497 79 74 77

  Ailien Stove

  -Onderzoek hoogbegaafdheid en/of autisme bij kinderen en jongeren

  Izegem

  https:// devoelhoorn.be

  0494/17.98.59