Werkwijze

Telefonisch  0473 22 17 98 of via mail naar christinecatry@praktijkfabula.be maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik geef je een korte uitleg over mijn werkwijze en we verkennen jouw problemen en verwachtingen. Kunnen wij mekaar daarin vinden dan gaan we over tot de volgende stappen.

Naast werkwijzen  of methoden is de ‘klik’ met mij als  therapeut van het grootste belang. Zich veilig genoeg voelen om in alle vertrouwen te kunnen spreken over je problemen geeft de grootste kans op welslagen van de therapie.

Hoelang de therapie duurt hangt af van de problematiek en   het doel dat je wenst te bereiken.  Dit is dus moeilijk op voorhand te bepalen.  Het vraagt wel enige inzet en geduld om te ontdekken wat therapie precies inhoudt maar  na enkele  sessies zal je de meerwaarde ervan ontdekken. Is het niet wat je verwacht had  dan ben je vanzelfsprekend  vrij om de  therapie stop te zetten.

Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Zonder toestemming van jou deel ik niets mee aan derden.

Een sessie kost 45 euro en duurt ongeveer 45 minuten.

Een sessie aan huis kost 50 euro.

Online gesprekken zijn ook mogelijk.

Indien de afspraak niet kan doorgaan gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.

Leden van de Bond Moyson, de C.M.  of het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds kunnen van een beperkte terugbetaling genieten.