Werkwijze

Telefonisch  0473 22 17 98 of via mail naar christinecatry@praktijkfabula.be maak je een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Ik geef je een korte uitleg over mijn werkwijze en we verkennen jouw problemen en verwachtingen. Kunnen wij mekaar daarin vinden dan gaan we over tot de volgende stappen.

Naast werkwijzen  of methoden is de ‘klik’ met mij als  therapeut van het grootste belang. Zich veilig genoeg voelen om in alle vertrouwen te kunnen spreken over je problemen geeft de grootste kans op welslagen van de therapie.

Hoelang de therapie duurt hangt af van de problematiek en   het doel dat je wenst te bereiken.  Dit is dus moeilijk op voorhand te bepalen.  Het vraagt wel enige inzet en geduld om te ontdekken wat therapie precies inhoudt maar  na enkele  sessies zal je de meerwaarde ervan ontdekken. Is het niet wat je verwacht had  dan ben je vanzelfsprekend  vrij om de  therapie stop te zetten.

Ik ben gebonden aan mijn beroepsgeheim. Zonder toestemming van jou deel ik niets mee aan derden.

Een sessie kost 45 euro en duurt ongeveer 45 minuten.

Een sessie aan huis kost 50 euro.

Online gesprekken zijn ook mogelijk.

Indien de afspraak niet kan doorgaan gelieve 24 uur op voorhand te verwittigen.

Leden van de Bond Moyson, de C.M.  of het Vlaams en Neutraal Ziekenfonds kunnen van een beperkte terugbetaling genieten.

Blog :

15/03/2024

In mijn begeleidingen is vertrouwen heel belangrijk en dat is het nu net waarin mensen vaak gekwetst zijn. Vertrouwen in het leven, vertrouwen in de ander, vertrouwen in jezelf. Het creëren van deze voorwaarde is de basis voor verdere ontwikkeling en groei voor jou als cliënt. Aan dit ontwikkelingsproces werken we samen. Medeverantwoordelijk zijn in jouw proces, ruimte scheppen, zoeken naar aanknopingspunten, op het juiste moment woorden geven aan wat aanwezig is maar niet gezegd wordt. Erkennen, bevestigen, behoedzaam confronteren.

Zonder jou aan je lot over te laten, probeer ik niet tegemoet te komen aan jouw verlangen om liefst onmiddellijk een oplossing te zoeken voor je problemen maar na een aantal sessies groeit het vertrouwen en het besef dat de oplossing van je problemen diep in jou verscholen ligt. Die vaststelling is soms pijnlijk maar ontzettend waardevol en het leidt tot een meer bevredigend leven.