Wie ben ik

Na mijn opleiding gezinswetenschappen heb ik mij toegelegd op de psychoanalytische psychotherapie en dit nu al een vijftiental jaren.  Ik heb het postgraduaat Psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen gevolgd aan HoGent  en school mij voortdurend bij via lezingen, seminaries, studiedagen en cartels.   Daarnaast  volgde ik nog een vierjarige  opleiding Integratieve Psychotherapie. Andere stromingen zoals contextuele therapie, cognitieve therapie en cliëntgerichte-experiëntiële psychotherapie komen daar aan bod.

Opleidingen:

-Bachelor gezinswetenschappen

-Tweejarige opleiding psychoanalytisch werken met kinderen, jongeren en volwassenen

-Vierjarige opleiding integratieve psychotherapie

-Opleiding ervaringsgerichte kindertherapie

-Opleiding werken met ouders en kinderen

-Opleiding hands-on technieken voor lichaamsgerichte psychotherapie

-Voortdurende bijscholingen, intervisie, supervisie