Voor wie

Volwassenen

Zie je het niet meer zitten, vind je dat het zo niet meer verder kan, heb je nood aan een gesprek, heb je last van depressieve gevoelens, stress, spanningen, burn-out, relatieproblemen, innerlijke conflicten, schuldgevoelens, agressie…dan is een therapie misschien wel iets voor jou.

Kinderen

Maak je je zorgen om je kind? Denk je dat het normale ontwikkelingsproces verstoord is?Reageert het niet zoals leeftijdsgenootjes? Lijkt je kind soms verdrietig? Of is het vlug boos? Heb je het gevoel dat je geen vat meer hebt op je kind? Is je kind onrustig of slaapt het slecht? Kan het moeilijk omgaan met verandering?

Wat ik hier opnoem, kan naast veel andere gedragingen een reden zijn om een therapeut te raadplegen.

Een therapeut raadplegen mag niet gezien worden als een falen van de ouder maar wel als een teken van oprechte bezorgdheid. Het is ook niet zo dat ik als therapeut in de rol van ouder stap. Het is eerder een zoeken samen met de ouder(s) wat aan de basis ligt van het gedrag.

De werkwijze is speltherapie. Kinderen communiceren via het spel. Het is aan mij als therapeut om het spel te observeren, te analyseren, mijn bevindingen af te toetsen aan die van de ouder(s) en van daaruit tot een verklaring te komen van het gedrag.

Is het nodig dat het kind getest wordt dan verwijs ik graag door naar een collega.

Al spelend communiceren

Oudergesprekken zijn een onderdeel van de therapie.